Skip to main content

Veelgestelde vragen (FAQ)

Wat is een ” vrije aanzet” ?

Het behang heeft geen tekening, zodat de verschillende banen vrij naast mekaar kunnen worden gehangen. Plaats bij voorkeur de banen wel in dezelfde richting. Bij een vrije aanzet moeten de banen soms gestort gekleefd worden om eventuele lichte kleurverschillen te vermijden. Indien dit zo is, staat dit duidelijk vermeld op de rollen.

Wat is een ” rechte aanzet” ?

Er moet rekening gehouden worden met een tekening. Als het ontbrekende deel van de tekening zich op dezelfde horizontale hoogte van de baan bevindt, is er sprake van een rechte aanzet.

Wat is een ” verspringende aanzet” ? 

Er moet rekening gehouden worden met een tekening. Als het ontbrekende deel van de tekening zich niet op dezelfde horizontale hoogte van de baan bevindt, is er sprake van een verspringende aanzet. Het aantal centimeter dat bij de aanzet vermeld staat, is het aantal centimeter waarmee de aanzet verspringt.

Wat betekend ” banen storten” ?

Dit betekent dat elke baan omgekeerd ten opzichte van de vorige gekleefd moet worden om een uniform resultaat te bekomen. Bij een vrije aanzet moeten de banen soms gestort gekleefd worden om eventueel lichte kleurverschillen te vermijden. Indien dit zo is, staat dit duidelijk vermeld op de rollen.

Moet ik oud behang eerst verwijderen?

De te behangen ondergrond moet voldoen aan volgende vereisten: zuiver, droog, vast, glad, licht absorberend, neutraal en uniform van kleur. Voor een vlekkeloze afwerking moet het oude papier dus eerst verwijderd worden. Voor relatief kleine oppervlakken of in een kleine afgesloten ruimte kan je een afweekmiddel gebruiken. Voor grotere oppervlakken gebruik je het beste een behang afstomer. Gezien het feit dat je in het laatste geval met een combinatie van water en elektriciteit zit, moeten de nodige veiligheidsmaatregelen in acht worden genomen.

Hoe vermijd ik openstaande naden?

– Bij papier gedragen producten is een droogkrimp normaal. Indien de ondergrond afgesloten is, zal de lijm niet altijd de droogspanning kunnen opvangen. Dit fenomeen wordt nog versterkt door een ondoordringbare toplaag zoals vinyl (de lijm zal te lang vochtig blijven en bij het krimpen kunnen er op die manier nog naden ontstaan).

– Te zwakke lijm zal de droogkrimp ook niet kunnen opvangen.

– De ondergrond is te sterk zuigend en werd niet of onvoldoende voorgelijmd, hierdoor krijgen de naden niet de kans te hechten.

– Tijdens het inweken werden de banen niet of niet correct op mekaar gelegd en niet opgerold, zodat de kanten al indroogden.

– Te sterke verwarming voordat de muurbekleding droog is (bv. radiatoren of kachels, maar ook een halogeenlamp die te dicht bij een pas behangen wand wordt geplaatst). Zowel bij papier- als vlies gedragen producten kan dit problemen geven.

– Het is ten zeerste aangeraden om de te verwerken materialen minstens 48u in de ruimte of tenminste in vergelijkbare omstandigheden te laten acclimatiseren. Anders kan ook dit zorgen voor naadproblemen. Het spreekt voor zich dat een rol die onmiddellijk vanuit een zeer hete of zeer koude bestelwagen binnengehaald en behangen wordt soms vreemd gaat reageren.

– Vinyl is zeer gevoelig voor temperatuurschommelingen en kan zelfs na enkele maanden nog voor problemen zorgen indien de ondergrond niet perfect voorbereid is.

– Slecht hechtende plamuren of verflagen kunnen loskomen en voor naadproblemen zorgen omdat ze onvoldoende sterk zijn om de spanningen in het behang op te vangen.

– Dubbel snijden in de ondergrond kan ook zorgen voor het loskomen van verf- of plamuurlagen en zorgen voor een zichtbare of openstaande naad.

– Bij vlies gedragen producten is er in principe geen droogkrimp. Sommige vliezen hebben evenwel toch de eigenschap ietwat te krimpen zeker indien ze bij droging sterk verhit worden. In de meeste gevallen zal de (zwaardere) lijm deze licht krimp opvangen.

– Ook heeft men nog wel eens de neiging om een openstaande naad tegen mekaar te duwen of te kloppen. Vlies(-gedragen) producten zullen echter hun oorspronkelijke vorm terug willen aannemen

Naden kunnen ook tegen mekaar omhoog komen staan. Dit kan veroorzaakt worden door volgende fenomenen:

– Bij papier gedragen producten: niet lang genoeg ingeweekt – het papier zet nog verder uit op de muur.

– Bij een afgesloten ondergrond kan er een na-inweking met extra uitzetting plaatsvinden.

Hoe vermijd ik blazen in het behang?

– Blazen in de muurbekleding komen eerder voor bij papierbehang.

– Blazen kunnen ontstaan omdat de inweek tijd niet werd gerespecteerd – de bekleding zet nog uit op de wand.

– Bij de inweek tijd zijn sommige stukken reeds aan gedroogd (dit zal zich vooral voordoen in de vouwen).

– De ondergrond is afgesloten: op sommige plaatsen gaat het teveel aan lijm zich ophopen. Hierdoor ontstaan lijmblazen; in de meeste gevallen zal de lijm in de ondergrond of door de muurbekleding verdwijnen.

– De ondergrond is vochtig: het vocht gaat de bekleding afstoten of de lijm gaat zich niet hechten.

– Bij het aanbrengen van lijm op de muur werd er onvoldoende wachttijd in acht genomen; de lijm heeft nog geen kleefkracht.

– Zwaarder behang (vooral vliesbehang) heeft de neiging om te bloezen bij buitenhoeken– extra lijm aan de achterzijde ter hoogte van de hoek aanbrengen zodat het materiaal soepeler wordt kan hiervoor een oplossing bieden of men kan het vlies gaan lostrekken en de hoek in het vlies zelf voorvouwen.

– Bij binnenhoeken werd er doorgehangen en niet ingesneden. Bij niet maatvast behang ontstaan er blazen door droogkrimp en zowel bij niet maatvast als bij maatvast behang zal men het behang plaatselijk te fel gaan rekken om het in de binnenhoek (die nooit perfect recht is) te kunnen drukken – op deze plaatsen zullen de blazen zich het meest gaan manifesteren.

– De lijm is te zwak.

– Er werd onvoldoende lijm aangebracht en deze is op sommige plaatsen reeds aan gedroogd.

– De ondergrond is onvoldoende vast – oud behang werd over heen behangen, het behang werd met te zwakke lijm gekleefd, slecht hechtende verflagen of plamuurlagen komen los.

– Blazen bij vliesbehang kunnen voorkomen als het vlies niet correct is aangewreven op de muur. De blaas die is blijven zitten, zal door de maatvastheid van het vlies niet wegtrekken.

Mijn behang ruikt, hoelang blijft deze geur hangen?

Het meeste behang geeft een geur af na het behangen. Dit komt door het aanbrengen van de lijm op het behang. Deze geur zal verminderen gedurende de droogperiode. Met een goede ventilatie en gelijkmatige temperatuur zal de geur binnen enkele dagen volledig verdwenen zijn. Bij vinylbehang kan onder bepaalde omstandigheden (warmte, slecht verluchte ruimte) een lichte vinylgeur ontstaan.

Ook hier is er niets om u zorgen over te maken, aangezien de geur door voldoende verluchting zal verdwijnen. Aangezien vinylbehang iets trager droogt dan andere soorten behang, kan de geur iets langer blijven hangen.

Wat moet ik doen indien er een fout zit in het behang?

Eventuele zichtbare gebreken aan de geleverde materialen moeten, op straffe van verval, vóór de verwerking ervan worden medegedeeld daar waar de materialen werden aangekocht.

Klachten over eventuele zichtbare gebreken aan geplaatst behang moeten, op straffe van verval, na het plaatsen van maximaal 3 banen worden gemeld daar waar de materialen werden aangekocht.

De klachten dienen te geschieden per aangetekende brief met vermelding van alle relevante gegevens en vergezeld van een kopie van de factuur, die op het geleverde materiaal betrekking heeft, een staal van het behang waarop de klacht van toepassing is evenals de roletiketten. Indien de klacht gegrond is, zal de aansprakelijkheid van Deventer Behanghuis beperkt worden tot de kosteloze vervanging van de materialen, die gebrekkig blijken te zijn. Arbeidsloon wordt niet vergoed. De vrijwaringsplicht van Deventer Behanghuis voor verborgen gebreken, beperkt zich tot een termijn van 6 maanden na levering, op voorwaarde van kennisgeving door de koper uiterlijk binnen de 8 dagen nadat de koper het gebrek heeft ontdekt of dit had moeten ontdekken.

Symbooluitleg

De waardering van deventerbehanghuis.nl bij WebwinkelKeur Reviews is 10.0/10 gebaseerd op 8 reviews.